© Прищенко С.В.
Основи рекламного дизайну:
підручник для студ.
спец. 022 «Дизайн». 2-ге вид.,
випр. і доповн. Київ: Кондор, 2019.

Завантажити глосарій
PDF, 59 MB

  Словник (глосарій) містить визначення основних термінів та понять художньо-проектної культури, які супроводжуються відповідним ілюстративним матеріалом. Термінологічний склад суттєво розширено тлумаченнями синергетичних можливостей кольору та семіотичних трансформацій візуальної мови дизайну і рекламних комунікацій, основними рисами мистецьких стилів, а також низкою понять із суміжних галузей: етнокультурознавства, психології, екології, маркетингу, рекламної індустрії, поліграфічних і комп’ютерних технологій, методів оцінки естетичної якості об’єктів. Словник у складі підручника з рекламного дизайну призначений для студентів, викладачів, аспірантів, відвідувачів художніх шкіл та курсів підвищення кваліфікації, художників, дизайнерів, архітекторів, мистецтво-знавців і культурологів, менеджерів рекламної та соціокультурної сфер.
 
©2006—2022 Академія кольору