Svitlana Pryshchenko
Prof. Dr. in Design, artist and designer,
Department of Design and Visual Info Media,
Scientific research and International relations
in Institute of Design and Advertising
of the National Academy of Culture and Arts Management.
Freelance Academic consultant,
member of Designers Union in Ukraine,
member of German-Ukrainian Network «ForumNET.Ukraine».
Author of this educational online-project.
Live, teach and work in Kyiv and Munich.

Areas of interest
Colour Science (Art, Design, Advertising, Digital Media), Design history,
Theory and Methodology,
Computer Science, Aesthetics,
Style in Design, Visual Culture,
Cross-culture communication.

Creative works
Painting, graphics, collage,
decorating, design-consulting.

Contacts
E-mail: akademiki@ukr.net
+380675679691
  Світлана Валеріївна Прищенко — доктор наук у галузі дизайну, доцент ВАК України, кандидат технічних наук за спеціальністю «Технічна естетика», художник-графік, дизайнер. 1991 року закінчила художньо-графічний факультет Кубанського державного університету. Член Спілки дизайнерів України. З 2005 р. викладала фахові дисципліни в Інституті реклами (м. Київ), очолювала кафедру графічного дизайну і реклами. Нині завідувач відділу аспірантури та докторантури, професор кафедри графічного дизайну, координатор наукових і міжнародних зв’язків Інституту дизайну та реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, гостьовий професор Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана. Викладає дисципліни «Дизайн реклами», «Кольорознавство та колористика», «Композиція», «Комп’ютерна графіка», «Фірмовий стиль», «Історія мистецтв», «Теорія та методологія дизайну», «Візуальні комунікації».

Сфера наукових і творчих зацікавлень стосується Кольору у мистецтві, дизайні та рекламі. Протягом 2001–2018 рр. брала активну учать у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях (Берліні, Бургасі, Варні, Вільнюсі, Вроцлаві, Донецьку, Загребі, Києві, Кракові, Лейпцигу, Любліні, Мюнхені, Невшателі, Полтаві, Санкт-Петербурзі, Севастополі, Слов’янську, Сопоті, Ужгороді, Харкові, Херсоні). Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розбудову національної дизайнерської та рекламної освіти. 2018 р. у видавництві «Кондор» вийшло друком перевидання навчального посібника з грифом МОН України «Кольорознавство», що містить теоретичну базу та прикладні аспекти колористики у мистецтві, різновидах дизайну, у рекламі, і зокрема, блок комп’ютерного кольороутворення. Підручник «Основи рекламного дизайну» (Кондор, 2018 р.) є першим в Україні інтегрованим фаховим виданням, що розглядає актуальні проблеми сучасної реклами – процес проектування представлено як синтез соціокультурних, кольоро-графічних і маркетингових аспектів. У монографії «Художньо-образна система рекламної графіки» проаналізовано вагомий вплив мистецьких стилів на рекламну творчість і проблеми візуалізації рекламних ідей, розглянуто сутність понять «художній/ проектний/ рекламний образ» та структуровано арсенал художніх засобів у сукупності з комп’ютерними технологіями, а фірмовий стиль визначено як комплексну рекламу (НАКККіМ, 2018).


Від авторки

Безмежна зміна колірних вражень супроводжує нас все життя. Більшу частину знань про оточуючий світ ми отримуємо, сприймаючи колір візуально, котрий ще з древності був і засобом інформації, і символом, і прикрасою. В цьому полягає його соціальне значення. Дослідження кольору, як константи естетичного сприйняття, є актуальною потребою часу. В умовах урбанізму людство втратило почуття гармонії та внутрішній спокій, втратило почуття краси природи, технократичне сіре буття позбавляє нас розмаїття кольорів, ми стаємо «емоційно-нейтральними». Поступово зміни образу життя перетворюються на великі психологічні проблеми. Тому повернення до гармонії у глобальному інформаційному суспільстві є не тільки проблемою кольорознавства, комп’ютерної графіки, комп’ютерного проектування як навчальних чи прикладних дисциплін, а й актуальною науковою проблемою сучасної технічної естетики, яка посилює увагу до маловивчених аспектів сприйняття і відтворення кольору.

Стрімкий технічний прогрес, впровадження цифрових технологій у виробництво, бізнес, освіту, культуру, повсякденне життя, розвиток різновидів дизайну, зокрема WEB-дизайну, вимагають встановлення відповідностей між теоретичними законами академічного кольорознавства і комп'ютерними технологіями. Одним із напрямків наукових досліджень у цій галузі є синтез видів художньо-проектної діяльності в контексті формування гармонійного предметно-просторового середовища. Колірні сполучення при цьому залишаються найсильнішим засобом композиційного формоутворення. Зважаючи на фрагментарність, обмеженість та розрізненість характеру результатів попередніх досліджень багатьох авторів, відсутність навчальної літератури, гостро постає проблема комплексного вивчення кольору. Тому і виникла ідея цього сайту, який запропоновано всім, хто цікавиться питаннями колористики.

Намагатимусь відповісти на всі Ваші запитання. Сайт постійно доповнюється, проте якщо у Вас є цікаві матеріали про колір, котрими Ви хочете поділитися, або маєте побажання та пропозиції щодо розміщення партнерської реклами — надсилайте на електронну адресу: akademiki@ukr.net.

Посилання на Вас і на джерело інформації буде зазначено обов’язково.

Проф. Світлана Прищенко


 
©2006—2019 Академія кольору