Svitlana Pryshchenko
Prof.Dr.Hab. in Design, Dr.Hab. in Art Studies,
Ph.D. in Technical Aesthetics.
Coordinator of International relations
at the DUIT, Department of Information
Technologies and Design.
Freelance Academic consultant, artist,
member of the Designers Union in Ukraine,
member of the International Colour Association,
author of this educational online-project.
Live, teach and work in Kyiv and Munich.

Areas of interest
Colour Science (Design, Advertising,
Art, Digital Media), Design history, Poster,
Aesthetics, Style in Design, Visual Culture,
Cross-culture communication.

Creative works
Painting, graphics, collage,
decorating, design-consulting.

Contacts
E-mail: akademiki@ukr.net
  Світлана Валеріївна Прищенко — професор кафедри дизайну, доктор мистецтвознавства (2019 р.), доктор наук габіліт. у галузі дизайну (2014 р.), доцент ВАК України (2012 р.), кандидат технічних наук за спеціальністю «Технічна естетика» (2008 р.), художник-графік, дизайнер. 1991 р. закінчила художньо-графічний факультет Кубанського державного університету. Член Спілки дизайнерів України, член Міжнародної асоціації кольору. У 2005-2014 рр. викладала фахові дисципліни в Інституті реклами (м. Київ), у 2015 р. координувала конкурс екоплаката для дітей та молоді в Німеччині (м. Мюнхен). Протягом 2016-2018 рр. очолювала кафедру графічного дизайну і реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, у 2018-2019 рр. – відділ аспірантури та докторантури НАКККіМ (м. Київ), була гостьовим професором Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана (2015-2018 рр.). Нині викладає в ЗВО України дисципліни «Дизайн реклами», «Брендінг», «Наукові дослідження в дизайні», «Кольорознавство та колористика», «Композиція», «Комп’ютерна графіка», «Фірмовий стиль», «Історія мистецтва і дизайну», «Теорія та методологія дизайну», «Візуальні комунікації», «Сучасні напрями розвитку дизайну».

Сфера наукових і творчих зацікавлень стосується Кольору у мистецтві, дизайні та рекламі. Протягом 2001–2020 рр. брала активну учать у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях (Берліні, Бургасі, Варні, Вільнюсі, Вроцлаві, Донецьку, Загребі, Києві, Кракові, Лейпцигу, Любліні, Мюнхені, Невшателі, Полтаві, Санкт-Петербурзі, Севастополі, Слов’янську, Сопоті, Ужгороді, Харкові, Херсоні). Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розбудову національної дизайнерської та рекламної освіти. 2018 р. у видавництві «Кондор» вийшло друком перевидання навчального посібника з грифом МОН України «Кольорознавство», що містить теоретичну базу та прикладні аспекти колористики у мистецтві, різновидах дизайну, у рекламі, і зокрема, блок комп’ютерного кольороутворення. Підручник «Основи рекламного дизайну» (Кондор, 2019 р.) є першим в Україні інтегрованим фаховим виданням, що розглядає актуальні проблеми сучасної реклами – процес проектування представлено як синтез соціокультурних, кольоро-графічних і маркетингових аспектів. У монографії «Художньо-образна система рекламної графіки» проаналізовано вагомий вплив мистецьких стилів на рекламну творчість і проблеми візуалізації рекламних ідей, розглянуто сутність понять «художній/ проектний/ рекламний образ» та структуровано арсенал художніх засобів у сукупності з комп’ютерними технологіями, а фірмовий стиль визначено як комплексну рекламу (НАКККіМ, 2018).


Книги

Кольорознавство Основи рекламного дизайну Художньо-образна система рекламної графіки
Навч. посібник (з грифом МОН України). 3-тє вид., випр. і доповн. Київ: Кондор, 2018. 436 с., 32 кольор. вставки (книга у твердій обкладинці). Підручн. для студ. спец. 022 «Дизайн». 2-ге вид., випр. і доповн. Київ: Кондор, 2019. 400 с., 16 кольор. вставок (книга у твердій обкладинці). Монографія. Київ: НАКККіМ, 2018. 512 с., 16 кольор. вставок (книга у м’якій ламінованій обкладинці).

Ціна: 400 грн.
Доставка замовлення по всій території України Новою поштою.
Для замовлення звертайтесь на e-mail: akademiki@ukr.net


Від авторки

Безмежна зміна колірних вражень супроводжує нас все життя. Більшу частину знань про оточуючий світ ми отримуємо, сприймаючи колір візуально, котрий ще з древності був і засобом інформації, і символом, і прикрасою. В цьому полягає його соціальне значення. Дослідження кольору, як константи естетичного сприйняття, є актуальною потребою часу. В умовах урбанізму людство втратило почуття гармонії та внутрішній спокій, втратило почуття краси природи, технократичне сіре буття позбавляє нас розмаїття кольорів, ми стаємо «емоційно-нейтральними». Поступово зміни образу життя перетворюються на великі психологічні проблеми. Тому повернення до гармонії у глобальному інформаційному суспільстві є не тільки проблемою кольорознавства, комп’ютерної графіки, комп’ютерного проектування як навчальних чи прикладних дисциплін, а й актуальною науковою проблемою сучасної технічної естетики, яка посилює увагу до маловивчених аспектів сприйняття і відтворення кольору.

Стрімкий технічний прогрес, впровадження цифрових технологій у виробництво, бізнес, освіту, культуру, повсякденне життя, розвиток різновидів дизайну, зокрема WEB-дизайну, вимагають встановлення відповідностей між теоретичними законами академічного кольорознавства і комп'ютерними технологіями. Одним із напрямків наукових досліджень у цій галузі є синтез видів художньо-проектної діяльності в контексті формування гармонійного предметно-просторового середовища. Колірні сполучення при цьому залишаються найсильнішим засобом композиційного формоутворення. Зважаючи на фрагментарність, обмеженість та розрізненість характеру результатів попередніх досліджень багатьох авторів, відсутність навчальної літератури, гостро постає проблема комплексного вивчення кольору. Тому і виникла ідея цього сайту, який запропоновано всім, хто цікавиться питаннями колористики.

Намагатимусь відповісти на всі Ваші запитання. Сайт постійно доповнюється, проте якщо у Вас є цікаві матеріали про колір, котрими Ви хочете поділитися, або маєте побажання та пропозиції щодо розміщення партнерської реклами — надсилайте на електронну адресу: akademiki@ukr.net.

Посилання на Вас і на джерело інформації буде зазначено обов’язково.

Проф. Світлана Прищенко


 
©2006—2022 Академія кольору